درباره دکتر سعادتی

دکتر منصور سعادتی

دکتر منصور سعادتی

فلوشیپ تخصصی جراحی پستان و متخصص جراحی عمومی

گذراندن دوره تکمیلی جراحی پستان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بورد تخصصی لیپوماتیک ،پیکر تراشی بدن، تزریق چربی بیش از ۱۵ سال سابقه انواع جراحیهای زیبایی پستان همچنین تجربه بیش از ۱۰۰۰ جراحی زیبایی شکم و پیکرتراشی